کاردرمانی ذهنی | کاردرمانی ذهنی کودکان

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی با در نظر گرفتن رابطه بین

ذهن و توانایی جسم ،

ذهن و مهارت های حرکت

ذهن و توانایی گفتار

،ذهن و مهارت های یادگیری

، یک سری برنامه ریزی های یکپارچه دررابطه با توانایی های زیر را در کودکان بکار می گیرد :

ضعف body image (تصور از بدن) ،

ضعف مهارت های ظریف یا fine ،

ضعف مهارت های حرکتی که مربوط به یکپارچگی حسی و حرکتی می باشد.

مشکل در سیستم عصبی وستیبولار (ترس از ارتفاع و…….) ،

اختلالات درک بینایی-فضایی

فقدان و ضعف در مهارت های ترسیمی

،اختلالات حسی کودکان،

مشکلات مخچه ای(آتاکسی)

و کلیه ی ناتوانایی های ذهنی کودک و خانواده را راهنمایی می کند.

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی کودکان

کودکانی که به این حیطه از کاردرمانی نیازمندند شامل:

اختلالت نافذ رشد بالاخص اتیسم

،اختلالات رفتاری ،

اختلالات یادگیری

، اختلالات توجه ، تمرکز

،مشکلات حافظه ای

،مشکلات خواندن و نوشتن،

کودکان با تاخیرات رشدی

،کودکان با مشکلات درکی شناختی

، کودکان دست و پا چلفتی

، کودکان با آسیب مخچه ای

کودکان دارای نقص توجه و بیش فعالی

، کودکان با مشکلات بینایی -شنیداری

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی با استفاده از

تکنیک های درمانی

تکنیک های رفتاری،

بازی درمانی ،

تمرین(حرکت) درمانی ،

اتاق تاریک و………. مشکلات این کودکان را تا حد خیلی زیادی برطرف می سازد.

کاردرمانی در بیماران بخش روان شامل کودکانی می باشد که

مشکلات رفتاری ،

فوبیا یا ترس شدید ،

مشکلات ارتباطی-اجتماعی ،

مشکلات اضطرابی و افسردگی ،

پرخاشگری ،

اسکیزوفرنی کودکی ،

وسواس ضد اجتماعی و هذیان و بیقراری می باشند.

توجه به ارزش کار گروهی در کنار کاردرمانی

حضور روانشناس کودک که مسائل آموزش به کودک را به عهده می گیرد ضروری است.

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانی ذهنی آموزشی

در بخش آموزش در واقع کودکان با مفاهیم رنگ ها ، میوه ها،حیوانات ،مشاغل و…آشنا می شوند.

کار درمانی ذهنی در این زمینه بسته به میزان بهره هوشی و توانائیهای کودک خدمات درمانی زیر را ارائه میدهد:

تمرین مهارتهای حرکتی ظریف و درشت

بهبود حس تعادل

آموزش مفاهیم کلی و مفاهیم شناختی و درکی

آموزش و تعمیم مهارت های روزمره زندگی (ADL)

آموزش مهارت های اجتماعی

تقویت و بهبود توجه و تمرکز

افزایش صبر و تحمل کاری و دستور پذیری

کاردرمانگر هر چیزی را که مانع انجام فعالیت های طبیعی شخص باشد تغییر میدهد.

او در محیط زندگی و کار فرد تغییراتی میدهد تا کودکان بهتر بتوانند زندگی کنند.

در شیوه کار شخص تغییراتی میدهند تا بهتر بتوانند از عهده وظایف محوله خود برآیند.

ابزارها و شیوه های خاصی به فرد میدهند تا وی با کمک آنها بتواند بهتر کارهایش را انجام دهد

و مهارت های فرد را در انجام فعالیت هایش افزایش میدهد.

کلینیک کاردرمانی ونک

این کلینیک برای درمان وتوانمندسازی مهارت های ذهنی کودکان

هم کاردرمانی ذهنی و هم بازی درمانی را توصیه میکند و بستر را

برای کودکانی که به هر نحوی مهارت های ذهنی شان از سن تقویمی شان

کمتر بوده و باعث مشکلاتی در حیطه های مختلف و همینطور فعالیت های

روزمره زندگی شان میشود و…. را فراهم آورده تا کودکان نیازمند به این خدمات

بتوانند به خوبی از این خدمات بهره برده و مهارت های ذهنی شان که شامل

ضعفدر body image  ، ضعف در مهارت های حرکتی ظریف ، اختلالات بینایی-فضایی

و …. را برطرف کنند.

کلینیک توانبخشی ونک با کادری مجرب و متعهد باعث شده تا بسیاری از این کودکان

تاثیر کاردرمانی ذهنی را بر این کودکان ببینند و مشکلات آن ها به طور کامل برطرف گرده.

Our Score
Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]