معرفی متخصص

نام و نام خانوادگی : آقای محمد محمدی

سوابق تحصیلی متخصص :
– فارغ التحصیل کاردرمانی سال 1384 دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

سوابق شغلی متخصص :
– سوپروایزر بخش کاردرمانی جسم کلینیک توانبخشی ونک
– موسس کلینیک فاطمیه میدان شهدا ۸۵-۸۲
– همکاری با کلینیک ایران ۸۵ تا کنون
– همکاری با کلینیک ظفر ۸۸-۸۴
– همکاری با کلینیک امید عصر (بخش هیدروتراپی) ۹۱-۸۸
– همکاری با کلینیک نیکان ۹۴-۹۱
– موسس بخش کاردرمانی کلینیک آفتاب ۹۷-۹۵
– نظام پزشکی : ک د ۳۱۳

سوابق پژوهشی متخصص :
– عضو انجمن علمی کاردرمانی ایران

پیام متخصص :

ارسال پیام برای متخصص

Our Score
Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]